המושג ההעצמה, מתייחס בהתאמה:
יצירת תנאים להגברת חווית העוצמה האישית.
 
מתוך מחקרים בנושא עולה שארבעת מרכיבי ההעצמה הפסיכולוגית הם:
 
משמעות (Meaning) -
הערך המיוחס למטרת העבודה כפי שהוא נשפט ביחס לסטנדרטים ולאידיאלים של היחיד.
 
אוטונומיה (Self-determination) -
תחושתו של היחיד באשר לחופש שיש לו ליזום ולהמשיך התנהגויות ותהליכי עבודה.
 
השפעה (Impact) -
המידה שבה היחיד יכול להשפיע על תוצאות אסטרטגיות, מנהליות או תפעוליות בעבודה.
 
מסוגלות (Competence) -
האמונה של היחיד ביכולתו לבצע באופן מיומן את תפקידיו בעבודה.
 
ארבע התפיסות מהוות מכלול היוצר אוריינטציה אקטיבית כלפי התפקיד בעבודה.
אוריינטציה אקטיבית זו מביאה לכך שהעובד שואף וחש כי הוא מסוגל לעצב את תפקידו ואת סביבת עבודתו.
 
תפיסות אלו מהוות תנאי ליצירת המושג הכללי של העצמה פסיכולוגית.
כלומר, מחסור בכל אחד מהמדדים, יצמצם או יבטל לחלוטין, את השיעור הכללי של חוויית ההעצמה.
 
העצמה אינה תכונת אישיות קבועה.
אם כי מדובר בסדרת תפיסות המעוצבות על ידי סביבת העבודה.
כחוויה, העצמה נתונה לתנודות בהתאם לשינויים בסביבת העבודה.
 
העצמה היא משתנה רציף, אנשים יכולים לראות את עצמם כיותר או פחות מועצמים, או לחילופין לא מועצמים.
 
שבעה גורמים זוהו כתורמים בצורה הגבוהה ביותר לחוויית ההעצמה הפסיכולוגית:
בהירות תפקיד (עמימות תפקיד נמוכה).
גישה למידע באשר למטרות וביצועי הארגון.
אקלים משתף.
ערכת תגמול מבוססת על ביצועי יחידים.
הבנת החזון והמטרות של ההנהלה הבכירה.
הדגשת פתיחות ועבודת צוות על ידי הארגון.
תקשורת עם הממונה.
הנקודות שלעיל צריכות להיות רשימת הבדיקה (צ'ק ליסט) הארגוני שלכם בנושא העצמה.
 
העובד חייב להאמין שבידיו כל הכלים לביצוע מיומן של עבודתו,
להרגיש שיש לו את האוטונומיה ליזום ולהמשיך התנהגויות ותהליכי עבודה.
העובד צריך להבין שיש לו השפעה על העבודה.
העובד צריך לקבל משמעות, ערך, למטרת העבודה.
 
ניתן להתייעץ באמצעות השארת הודעה ב "צור קשר" או בשליחת מייל ל info@obp.co.il

 
 
"פסיכולוגיה עסקית ארגונית" טלפון:  054-2202570 |   דוא"ל:  michal@obp.co.il |  כתובת:  ת.ד. 2318 רחובות 76123 ישראל