ארגון הסוקר את שביעות רצון העובדים מהמנהלים ובנוסף מקיים משוב הפוך של העובדים על המנהלים מצהיר כי הוא מצפה ממנהליו שיעמדו במטרות הארגון ובמקביל יזכו בהערכה ובשיתוף פעולה מצד עובדהם.
נמצא כי עובדים מתיחחסים באופן חיובי למשוב מהמנהלים כאשר ניתנת להם האפשרות להעניק משוב הפוך למנהלים.

  עמדות כלפי הממונים

איני מסכים אף פעם

מסכים לעיתים רחוקות

מסכים לפעמים

מסכים לעיתים קרובות

מסכים רוב הזמן

מסכים תמיד

1

המנהל שלי מייצג עבורי את הארגון

1

2

3

4

5

6

2

אני מכיר את האסטרטגיה הניהולית שלו.

1

2

 3

4

5

6

3

כדי לקדם את יעדי החברה  המנהל שלי  מוכן להשקיע מאמץ מעל ומעבר

1

2

3

4

5

6

4

אני יודע מה אפשרויות ההתפתחות בחברה

1

2

3

4

5

6

5

אני רוצה להישאר בכפיפות למנהל הנוכחי בשנים הקרובות

1

2

3

4

5

6

6

המנהל  קשוב ומגיב  מהר לצרכי העובדים

1

2

3

4

5

6

7

המנהל פועל  למען רווחת העובדים.

1

2

3

4

5

6

8

המנהל  מפעיל תהליך שיטתי  ומתמשך של התייעלות ומניעת בזבוז

1

2

3

4

5

6

9

המנהל פועל באופן שיטתי לשימור העובדים ושיפור שביעות רצונם

1

2

3

4

5

6

10

המנהל מספק לי את האמצעים הדרושים לי (סביבת עבודה, כלים, אמצעים  טכנולוגים) לביצוע משימותיי 

1

2

3

4

5

6

11

המנהל מתחקר ומפיק לקחים

1

2

3

4

5

6

12

המנהל מכיר בצורך של העובדים לאזן בין חיי עבודה לחיי משפחה

1

2

3

4

5

6

13

אני מאמין שהקידום נעשה על סמך ביצועים והישגים

1

2

3

4

5

6

  עמדות כלפי התפקיד

איני מסכים אף פעם

מסכים לעיתים רחוקות

מסכים לפעמים

מסכים לעיתים קרובות

מסכים רוב הזמן

מסכים תמיד

14

אני מוצא אתגר ועניין בעבודתי 

1

2

3

4

5

6

15

אני יודע מה מצפים ממני בתפקידי

1

2

3

4

5

6

16

אני יכול להשפיע על הצלחת המח' אליה אני משתייך

1

2

3

4

5

6

17

אני מקבל הדרכה רלבנטית לצרכי התפקיד שלי

1

2

3

4

5

6

18

אני פועל על פי יעדים אישיים

1

2

3

4

5

6

19

אני מכיר את יעדי המחלקה

1

2

3

4

5

6

20

אני מקבל תמורה הוגנת עבור עבודתי

1

2

3

4

5

6

21

אני זוכה להכרה והערכה  על עבודתי

1

2

3

4

5

6

 
"פסיכולוגיה עסקית ארגונית" טלפון:  054-2202570 |   דוא"ל:  michal@obp.co.il |  כתובת:  ת.ד. 2318 רחובות 76123 ישראל