תהליך הערכה ומשוב למנהלים ועובדים הינו מרכיב מהותי בארגון הלומד.
 
הפקת לקחים, הערכת המצב בהווה והגדרת יעדים לעתיד חיוניים בשוק התחרותי.
 
מטרת התהליך הנה הטמעת דפוסי חשיבה ומיומנויות של למידה החל מדרג המנהלים ועד לאחרון העובדים.
 
במהלך הסדנא ילמדו מיומנוית ביצוע הערכה ומשוב בצורה אפקטיבית לצד יצירת פתיחות, קבלת הערכה ומשוב מצד הממונים, עמיתים וכפיפים בארגון.
 
ארגן המבצע תהליכי הערכה ומשוב בצורה שיטתית הינו ארגון למוד השואף ומצוינות אישית וארגונית.
 
במהלך הסדנא ילמדו הנושאים הבאים:
 
פיתוח מערך הערכה ומשוב המתאים לתרבות הארגונית, לערכי הליבה ולחזון הארגוני.
פיתוח מיומנויות תקשורת בנאישית תומכת ככלי למתן משוב אפקטיבי, פיתוח מיומנוית הכַלה, הקשבה והגדרת
   משימות בשיתוף מקבל המשוב.
פיתוח מיומנויות למתן משוב אפקטיבי, התיחסות לנקודות עוצמה ויצירת תחושת מסוגלות של מקבל המשוב. 
יצירת שגרות ניהוליות ככלי להטמעת הערכה ומשוב כמרכיב מוטיבציוני המכולל שינוי והתפתחות ארגונית. 
ניתן להתייעץ באמצעות השארת הודעה ב "צור קשר" או בשליחת מייל ל info@obp.co.il
 
"פסיכולוגיה עסקית ארגונית" טלפון:  054-2202570 |   דוא"ל:  michal@obp.co.il |  כתובת:  ת.ד. 2318 רחובות 76123 ישראל