רקע:
תהליך הערכה ומשוב למנהלים ועובדים הינו מרכיב מהותי בארגון הלומד.
הפקת לקחים, הערכת המצב בהווה והגדרת יעדים לעתיד חיוניים בשוק התחרותי.
מטרת התהליך, הטמעת דפוסי חשיבה ומיומנויות של למידה החל מדרג המנהלים ועד לאחרון העובדים.
הכנת שאלון ההערכה הינו שלב מקדים למשוב.
 
 
 
שאלון הערכה:
 
מנהל יקר!
 
רשום לעצמך תחומי תפקוד בהם העובד מתפקד היטב, יעדים שהעובד מילא, תחומים בהם עליו לשפר תפקוד, יעדים וציפיות לשנה הקרובה.
התייחס לכל תחומי העיסוק הרלוונטיים לתפקיד העובד לרבות יזמות, שרות, חונכות, חסכון והתייעלות, נסח את הדברים במונחי התנהגות ספציפיות הממחישות את תפקודו.
 
ה ת ח ל    ב ח ש י ב ה    ח י ו ב י ת !!!
 
סיכום השנה החולפת:
 
א. הגדר בכל סעיף את השיגי העובד לשנה החולפת (פרט ברמה ההתנהגותית).
 
1. יצירתיות:
 
__________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________
 
2. שרות:
 
__________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________
 
3. יעילות/ חיסכון:
 
__________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________
 
ב. הגדר בכל סעיף נושאים טעוני שיפור מהעובד לשנה החולפת (פרט ברמה ההתנהגותית):
 
1. ביצועי העובד:
 
__________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________
 
2. מוטיבציה/ הזדהות עם החברה:
 
__________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________
 
3. עבודת צוות/ שיתוף:
__________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________


 
ג. הקף בכל סעיף את התשובה המתאימה:

 
  תחום בינאישי איני מסכים אף פעם מסכים לעיתים רחוקות מסכים לעיתים מסכים לעיתים קרובות מסכים רוב הזמן מסכים תמיד
1 תורם להצלחת המחלקה

1

2

3

4

5

6

2 אהוד בקרב עמיתים 

1

2

3

4

5

6

3

בעל יוזמה

1

2

3

4

5

6

4 משקיע מעבר לנדרש

1

2

3

4

5

6

5 בעל תודעת שרות

1

2

3

4

5

6

6 יצירתי בפתרון בעיות

1

2

3

4

5

6

7 בעל גרף למידה חיובי

1

2

3

4

5

6

8 נאמן להצלחת החברה

1

2

3

4

5

6

9 משמש דוגמה ומודל לחיקוי

1

2

3

4

5

6


 

ד. הקף בכל סעיף את התשובה המתאימה:
 

  תחום מקצועי איני מסכים אף פעם מסכים לעיתים רחוקות מסכים לעיתים מסכים לעיתים קרובות מסכים רוב הזמן מסכים תמיד
1

בעל יכולות מקצועיות גבוהות

1

2

3

4

5

6

2

עומד בלוחות זמנים

1

2

3

4

5

6

3

מלמד ומכשיר עובדים צעירים

1

2

3

4

5

6

4

תורם לעבודת צוות

1

2

3

4

5

6

5

לקוחות מדווחים על שביעות רצון

1

2

3

4

5

6

 

 

 
"פסיכולוגיה עסקית ארגונית" טלפון:  054-2202570 |   דוא"ל:  michal@obp.co.il |  כתובת:  ת.ד. 2318 רחובות 76123 ישראל