זיכרון הינו מרכיב קוגניטיבי מרכזי המשפיע על תפיסת המציאות.
 
זיכרון משפיע על למידה, ככל שהמיומנות לזכור מפותחת יותר, יהיה "קל" יותר ללמוד ולפתח מיומנויות חדשות.
 
תחום הזיכרון מורכב מזיכרון לפעולות (זכרון תפקודי), זיכרון לעובדות (זיכרון אינפורמטיבי) וזיכרון סמנטי.
 
זיכרון לטווח קצר שונה מזיכרון לטווח ארוך ושנהם שונים מזיכרון תחושתי.
 
היכולת להבין את משמעות החשיבה (התפיסה) האנושית יכולה לפתוח צוהר לפיתוח מיומנות לניהול אפקטיבי של זיכרון. ישנם זכרונות שאינם ניתנים לשליטה לעומתם קיימים תחומים שניתנים לשליטה ואף לתרגול!
 
במהלך הסדנא ילמדו הנושאים הבאים:
 
קליטה, אחסון ושליפה של זכרונות לטווח קצר וטווח ארוך,
פיתוח מיומנויות לשימוש אפקטיבי בכל אחד מהשלבים.
שיפור המיומנות לזכור נושאים ככלי ללמידה והתפתחות אישית ומקצועית,
זהוי הגורמים "המשבשים את הזיכרון" והתמודדות אפקטיבית איתם.
משמעות הזיכרון ותהליכים של עבוד מחדש של עובדות ככלי לבחינת החלטות הנתמכות בזיכרון.
משמעות הזיכרון הראשון לעומת מצבים שלא זוכרים מהילדות המוקדמת.

 
ניתן להתייעץ באמצעות השארת הודעה ב "צור קשר" או בשליחת מייל ל info@obp.co.il
 
"פסיכולוגיה עסקית ארגונית" טלפון:  054-2202570 |   דוא"ל:  michal@obp.co.il |  כתובת:  ת.ד. 2318 רחובות 76123 ישראל