פיתוח מיומנויות הנחייה והדרכה.

הקורס מיועד למדריכים פנים ארגונים, למנהלים ולכל עובד בארגון הנדרש למיומנוית הנחייה במסגרת תפקידו, במהלך בניית מצגת והעברתה, הצגת נושא בישיבת צוות וביצוע תהליך חונכות והכשרת עובדים.

קורס לפיתוח מימנויות הנחיה מתאים בעיקר לארגונים השואפים לפתח ערבות הדדית בין העובדים והמנהלים, על ידי פיתוח מערך הנחייה אפקטיבי בו העובדים והמנהלים מנחים זה את זה בנושאי ידע ומומחיות היכולים להעשיר ולתרום לרמת מקצועיות גבוהה בכל הארגון.

מיומנויות לפיתוח מיומנויות הנחיה והדרכה:

הצגה אפקטיבית של נושא -בניית מצגות, העברת מסר וניהול דיון בצורה אפקטיבית.
שפת גוף ותקשורת בלתי מילולית - פיתוח מודעות לנושא שפת הגוף לשיפור מיומנויות התקשורת הבלתי מילוליות.
הבנת תהליך עיבוד המידע האמוציונאלי ורציונאלי בקרב מקבלי המסרים - הבנת דפוסי חשיבה, מבנה עיבוד מידע (זיכרון) ולמידת תהליכים בקבלת החלטות אישיות וקבוצתיות.
אומנות השכנוע והובלת תהליכים - פיתוח מיומנויות לטיפול אפקטיבי בהתנגדויות, זהוי מוטיבציות לשיתוף פעולה ויצירת זהות אינטרסים ככלי לגיוס האחר לעשייה משותפת.
פסכולוגיית ההמון ודנמיקה בקבוצות - בניית קבוצה (צוות/ מחלקה), הובלת הקבוצה בצורה משימתית ופיתוח תהליכי עבודה סינרגטיים.
 
 
"פסיכולוגיה עסקית ארגונית" טלפון:  054-2202570 |   דוא"ל:  michal@obp.co.il |  כתובת:  ת.ד. 2318 רחובות 76123 ישראל