מצבי שינוי וחוסר ודאות ארגוניים הינם נחלתם של מרבית הארגונים בעשור האחרון.
 
שינויים וחוסר ודאות לאורך זמן יכולים לייצר ניכור ושיתוק בקרב העובדים והמנהלים או התחדשות יוזמה וחדוות יצירה.
 
ארגונים רבים מכשירים את המנהלים והעובדים להתמודד בצורה אפקטיבית עם סביבה ארגונית בה שכיחים שינויים ומצבי חוסר וודאות.
 
במהליך הסדנא ילמדו הנושאים הבאים:
 
הבנת מרכבי השינוי - תפיסה ראציונלית לעומת תפיסה אמוציונלית של השינוי.
תגובות אוטמטיות למצבי שינוי וחוסר ודאות - תגובות פיזיולוגיות, פסיכולוגיות והתנהגותיות.
תגובה פסיבית לעומת תגובה אקטיבית במצבי חוסר ודאות בשינוי.
תפיסת השינוי כהזדמנות ללמידה  וצמיחה אישית ומקצועית.
מודלים להטמעה אפקטיבית של שינויים בארגונים ול "הפחתת" תופעות הלווי השליליות שנובעות ממצבי חוסר
   ודאות במצב של שינויים ארגוניים.

 
ניתן להתייעץ באמצעות השארת הודעה ב "צור קשר" או בשליחת מייל ל info@obp.co.il
 
"פסיכולוגיה עסקית ארגונית" טלפון:  054-2202570 |   דוא"ל:  michal@obp.co.il |  כתובת:  ת.ד. 2318 רחובות 76123 ישראל