"זמן שווה כסף", כמה כסף?
 
האם קיימת נוסחה ארגונית לאמוד את מכפלות הזמן המבוזבז ביחס לשכר המשולם עבורו.
 
משאב הזמן יקר יותר בקרב מנהלים, שכרם גבוהה יותר, מכפלות הזמן שלהם יקרות יותר ומעבר לכך הם מנהלים את הזמן עבור העובדים ומהווים מודל לניהול זמן יעיל או בזבזני.
 
העלאת נושא ניהול הזמן כיעד ארגוני תורם לתפיסת הזמן כמשאב חיוני.
 
פרקינסון שחקר את נושא ניהול הזמן טען כי משך הזמן שלוקח לבצע  משימה הוא משך הזמן שהוגדר עבורה. 
מנהלים אשר אינם עומדים ביעדים אשר הוגדרו להם לוקים בהגדרת הזמן המיועד להשגת המטרה.
ניהול זמן הינו כלי ניהולי בסיסי לעמידה ביעדים.
 
במהלך הסדנא ילמדו הנושאים הבאים:
 
דע תרשים פרטו 20/80 תכנון ככלי לניהול זמן אפקטיבי.
דע את האויב - בזבזני הזמן השכיחים בסביבה הארגונית.
חוק פרקינסון - מסגור המציאות מחדש  ככלי לעמידה ביעדים.
חוק מרפי - ניהול זמן אפקטיבי במציאות משתנה ובלתי צפויה.
פיתוח חשיבה תוצאתית ככלי לניהול זמן אפקטיבי.
 
כשלב מקדים לסדנא יועבר שאלון לאבחון הקשיים בניהול הזמן בקרב המשתתפים , כך שהתכנים בסדנא יותאמו לצרכים שיועלו מחיי היום יום בארגון.


 
ניתן להתייעץ באמצעות השארת הודעה ב "צור קשר" או בשליחת מייל ל info@obp.co.il
 
"פסיכולוגיה עסקית ארגונית" טלפון:  054-2202570 |   דוא"ל:  michal@obp.co.il |  כתובת:  ת.ד. 2318 רחובות 76123 ישראל