תחרות על אותו משאבכגון כסף, סטטוס, תשומת לב והערכה מייצר קונפליקט.
 
ההתנהגות הגלויה של עובדים ומנהלים במצבי קונפליקט הינם בבחינת קצה הקרחון.
 
לעיתים קיימים קונפליקטים מובנים בארגונים הנובעים ממבנים ארגונים או הגדרות תפקיד, במקרים אילו העובדים והמנהלים הינם דמויות בתסריט כתוב מראש, הנמצאים בדינאמיקה ארגונית המובילה אותם למצבי קונפליקט.
 
מטרת הסדנא לבחון קונפליקטים ארגונים לצד קונפליקטים אישיים ולהקנות בשני המקרים כלים להתנהלות אפקטיבית במצבי קנפליקט.
 
במהלך הסדנא ילמדו הנושאים הבאים:
 
פיתוח מיומנות לזיהוי מקורות הקונפליקט, זהוי השחקנים והתפקיד הארגוני שהם ממלאים.
ניהול קונפיקטים, נקיטת התנהלות אקטיבית והובלת הקונפליקט למקום של צמיחה והתחדשות.
זיהוי  "מוקשים"  ומצבי אל חזור במצבי קונפליקט, הובלה למקסום פוטנציאל.
הרווח ומזעור נזקים (הפסד) בניהול הקונפליקט.
פיתוח מיומנויות לגישה תוצאתית ככלי לחשיבה רציונלית במהלך הקולפליקט.
 
ניתן להתייעץ באמצעות השארת הודעה ב "צור קשר" או בשליחת מייל ל info@obp.co.il
 
"פסיכולוגיה עסקית ארגונית" טלפון:  054-2202570 |   דוא"ל:  michal@obp.co.il |  כתובת:  ת.ד. 2318 רחובות 76123 ישראל